Actual Play 1999

Inspelningar från vårt äventyrande i den kalla men likväl funkiga rymden. För bästa upplevelse – se även kampanjmaterialet.

Terror på Phobos 00: Intro

Terror på Phobos 01: Värvade av Vintergatspatrullen

Terror på Phobos 02: Läskigt hos Loco

Terror på Phobos 03: Emaretta etcetera

Terror på Phobos 04: Stingsligt i Stickney