Om Syndikatet

Syndikatet är en grupp frilansande rollspelsskapare som utgör en spelgrupp som från och med sommaren 2016 bestämt sig för att spela in våra spelmöten. Resultatet är vår actual play podcast där vi, initialt, spelar Symbaroum av Järnringen. Men eftersom vi har väldigt svårt att hålla trut så har vi också startat en mer konventionell samtalspodcast där vi pratar om allt möjligt som har med rollspel att göra.

När Syndikatet först bildades, ca 2010, var det som en liten grupp frilansande rollspelsskribenter som uteslutande ägnade sig åt rollspelet Coriolis. I Fria Ligans tjänst skapade medlemmar ur Syndikatet moduler och äventyr såsom Iskallt Inferno, Den Svarta Tigrinnan och Nharmada.

Men, sedan dess har Syndikatet genomgått ett elddop, ett stålbad som var nära att kosta oss livsgnistan i vår vurm för berättande och spel. Efter julen 2013 försjönk vi i en treårig plattkoma. Vi blev bekväma, drog fötterna efter oss och nöjde oss med välproducerade teveserier från amerikanska betaltjänster. Speltillfällena blev glesare och barnskriken högre. Nu har vi emellertid kommit loss, lite i alla fall, ur den socialrealistiska våndan – större, starkare och snabbare. Nu gör vi vår comeback!

Syndikatetbloggens syfte har ändrats – där vi förut vigde våra pennor i Fria ligans tjänst har de här åren gjort oss allt mer lösaktiga. Samtidigt som vi hjälper FL med Emissarien som försvann så är Syndiktetmedlemmar också inblandade i andra rollspelsprojekt samt jobbar på helt egnaPå den här sidan kommer vi först och främst att presentera vår podcast, men kommer också att hålla våra följare uppdaterade om våra frilansuppdrag och andra erövringar i branschen.

Vår vision är att göra en actual play podcast som är mer än bara inspelade röster. Vi vill återge vår barndoms radioteatrar som exempelvis Hjältar och Monster på Himlavalvet där Perseus kamp mot vidundret Medusa, Orfeus och Eurydikes kärlekshistoria och den fruktansvärda Minotaurus labyrint satte djupa lustfyllda spår i våra barnsdomsminnen. De minnen vi har av god radioteater vill vi paketera om och delge våra lyssnare.

Vid sidan av ovanstående har vi också en podcast som behandlar berättandekultur i allmänhet och rollspelskultur i synnerhet. Här kan tonen bli lite raljant och samtalstonen hög, då vi försöker finna essensen i berättarkultur och samtidigt utmana oss själva genom personlig erinran av händelser i vårt eget berättande.